درج مطلب
 
 
 

ابراهیم کجایی
کجایی که روزی که تو اسماعیلت را به قربانگاه بردی عربستان حجاج را قربانی کرد
وا محمدا وا محمدا
در مقابل مهدی فاطمه
 حجاج را قربانی کردند
لعنت خدا بر شیطان و کارگزاران پستش
آقاجان
 تسليت میگوییم دیدگانتان را گریان کردند
من به فدای دوچشمانت ای مولا
الا لعنت الله علی القوم الکافرین

 
خوش بحالتان ای قربانی شدگان ؛ در بهترین زمان و بهترین مکان ، در جوار مولا ، اشهد خواندید
خوشا بحالتان که در عرفه بخشوده شدید و در منی جان سپردید