درج مطلب
 
ا        اردو به مناسبت عید غدیر
 
 

جشنواره شعر غدیر

شرکت دانش آموزان در جشنواره ملی شعر غدیر در سازمان تبلیغات اسلامی با حضور دانش آموزان کلاس 205  در روز دوشنبه 94/7/6 

از ساعت 9 الی 12   همراه معاون پرورشی   و  معاون اجرائی